ردیفblt2_x2x.gif] فرایندها blt2_x2x.gif]بخشنامه ها و دستورالعملهاblt2_x2x.gif]فرم ها
1پرداخت ماموریت و اضافه کار مدارک مورد نیاز جهت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت 
2 پرداخت پاداش ازدواج(1393)موارد قابل توجه در صدور گواهی حقوق و ضمانت 
3 پرداخت حق الزحمه پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده شهری(1393) قوانین مربوط به ماموریت 
4  پرداخت حق الزحمه پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده روستایی(1393)  
 پرداخت هزینه های مربوط به خرید(1393)  
 تامین اعتبار(1393)  
 تهیه حقوق و دستمزد (1393)  
  دریافت وام صندوق(1393)  
 صدور ضمانت بانکی(1393)  
  پرداخت بیمه عمر پرسنل مرحوم(1393)  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ