شرح وظايف واحد تداركات :
 
• دريافت درخواست خريد اعم از تجهيزات ، ملزومات ادراي ، لوازم پزشكي و بهداشتي و .... از كليه واحدهاي بهداشتي درماني ، انبار شبكه
• بررس و تائيد انجام خريد با هماهنگي واحد حسابداري و مديريت شبكه
• اولويت بندي انجام خريد با توجه به اعتبار موجود و نياز واحدها
• تهيه استعلام بهاء خريد و انجام امور خدماتي و تعميرات
• ارجاع درخواست خريد پس از تائيد مسئول تداركات جهت خريد
• نظارت و تائيد پرداخت هزينه هاي واحدهاي ساختمان ، خدمات و نقليه
• خريد اقلام مورد نياز و تحويل آن به انبار شبكه و واحدها
• تهيه و تنظيم حواله ، رسيد انبار و اسناد حسابداري جهت دريافت هزينه هاي مربوطه
• نظارت بر درخواست جنس و تحويل آن به واحد هاي مختلف از انبار

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 9:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ