05 خرداد 1403

  • 1403/02/25
  • - تعداد بازدید: 39
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید

آغاز طرح سرشماری عشایر توسط مرکز بهداشت در شهرستان اقلید

طرح سرشماری عشایر کوچ رو با همکاری دانش آموزان بهورزی عشایر مرکز بهداشت در شهرستان اقلید اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید، رئیس مرکز بهداشت این شهرستان  گفت: جمعیت عشایر نشین شهرستان در هر منطقه تحت پوشش یک مرکز خدمات جامع سلامت است که تیمهای سلامت این مراکز به این مناطق اعزام و خدمات خود را به تمام گروههای سنی عشایر ارائه میدهند.

«اکبر نوربخش» افزود: تیم های سلامت در قالب پزشک، ماما، بهورز، کارشناس مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط با برنامهریزی های انجامشده در مناطق عشایری حضور پیدا میکنند و نسبت به ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی و درمانی عشایر ساکن اقدام میکنند.

او اضافه کرد: نمونه برداری و کنترل بهداشتی آب آشامیدنی، دفع صحیح بهداشتی زباله، واکسیناسیون، ارائه مراقبتهای پیش بارداری و بارداری در کنار سایر خدمات و مراقبتهای بهداشتی از دیگر اقداماتی است که برای جمعیت عشایر شهرستان انجام خواهد شد.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار واحدها
  • کد خبری : 101755
کلیدواژه