05 خرداد 1403

  • 1403/02/09
  • - تعداد بازدید: 93
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان و آموزش بهداشت در روستای رحمت آباد از توابع شهرستان اقلید در هفته سلامت

در راستای بزرگداشت هفته سلامت، با حضور تیم سلامت اعزامی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به مردم و دانش آموزان روستای رحمت آباد ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید، رئیس مرکز بهداشت این شهرستان گفت: تیم اعزامی شامل پزشک عمومی، دندانپزشک، مشاور تغذیه، کارشناس سلامت روان، کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان، کارشناس بهداشت دهان و دندان، ماما، دارویار، پرستار، مشاور سلامت، و بهورز بودند که خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز را در ماموریتی یک روزه به اهالی روستای رحمت آباد ارائه کردند.

«اکبر نوربخش» اضافه کرد: ارائه آموزش سرطان سینه و معاینات ویژه بانوان، مشاوره سلامت روان و اصول تغذیه صحیح و طب ایرانی و همچنین اقناعسازیمردمبویژهنسلجواندرخصوصفرزندآوریوجوانیجمعیتازدیگراقداماتانجامشدهتوسطتیمسلامتاعزامیبهروستایرحمتآبادبود

او اضافه کرد: وارنیش تراپی و ارائه آموزش های نحوه رعایت بهداشت فردی به بیش از صد و ده دانش آموزان روستاهای مهجان و رحمت آباد از دیگر اقدامات انجام شده در این طرح می باشد.

او اضافه کرد: در این طرح یک روزه پس از غربالگری ۴۵ نفر از نظر بیماری فشار خون، ۱۵ بیمار جدید مبتلا به فشار خون بالا شناسایی شد.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار واحدها
  • کد خبری : 100506
کلیدواژه