05 خرداد 1403

  • 1403/01/29
  • - تعداد بازدید: 83
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید

نظارت و بازرسی بهداشتی از کارخانه فولاد پارس اقلید

با حضور رئیس مرکز بهداشت و کارشناسان بهداشت حرفه ای از کارخانه فولاد پارس اقلید بازدید شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید، رئیس مرکز بهداشت این شهرستان گفت: در راستای اجرای الزامات و قوانین بهداشت حرفه ای در صنایع، از بخش های مختلف فولاد پارس اقلید بازرسی و نظارت شد.

«اکبر نوربخش» با تاکید به حفظ و ارتقای سلامت کارکنان این مجموعه با اجرای اصول کنترل عوامل زیان آور محیط کار و پیشگیری از بیماریهای شغلی، افزود: بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای طبق چک لیست نظارتی و فرم ارزشیابی نسبت به ارزیابی و بررسی مستندات بر نحوه اجرای قوانین بهداشت محیط کار در کارخانه فولاد پارس نظارت کردند.

او اضافه کرد: بررسی عوامل ارگونومیک محیط کار و ارائه راه حلهای مناسب جهت انجام صحیح کار یا تغییرات لازم در خط تولید یا فعالیت مورد نظر و ارائه پیشنهادات در خصوص مناسب نمودن ابزار کار و وسایل مورد استفاده در جهت بهبود وضعیت کارگران می تواند عوامل آسیب زای شغلی را بهبود بخشد.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار واحدها
  • کد خبری : 99477
کلیدواژه