پرسش های متداول

پرسشهای متداول


آدرس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید کجاست؟
ارجمان - خیابان امام خمینی ( ره ) - شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید ( بیمارستان قدیم )

آیا در مرکز بهداشت خدمات درمانی انجام میگیرد؟
بلی - در اغلب مراکز بهداشتی پزشک خانواده فعال می باشد و به مراجعین تحت پوشش خدمت ارائه می نمایند . در صورت نیاز می توانید به بیمارستان حضرت ولیعصر و همچنین درمانگاه تخصصی بیمارستان مراجعه نمائید . 

خدمات مشاوره بیماریهای واگیر در کدام واحد انجام می پذیرد؟
بخش بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان اقلید واقع در شبکه بهداشت شهرستان اقلید 

آیا مشاوره و درمان و آزمایشات مربوط به بیماریهای واگیر مانند ایدز با حفظ اسرار بیمار انجام میگیرد؟
بله، کلیه فرآیندهای این بیماران با حفظ حریم خصوصی انجام میگیرد.

برای انجام آزمایشات قبل از ازدواج به کجا مراجعه کنیم؟
آزمایشگاه مرکزی مرکز جامع سلامت حضرت ولیعصر جنب شبکه بهداشت و درمان اقلید
تشکیل پرونده سلامت در چه واحدهای انجام می گیرد؟
بسته به محل سکونت، در نزدیکترین پایگاه بهداشتی سطح شهر

برای دریافت کارت سلامت به کدام واحدها باید مراجعه نمود؟
ایتدا به مرکز بهداشت مراجعه و نامه های معرفی به آزمایشگاه را دریافت و بعد از انجام آزمایشات به واحد بهداشت محیط مراجعه نمایید.

جهت طرح شکایت از واحدهای درمانی و بهداشتی تابعه شبکه بهداشت ( خصوصی و دولتی ) به کجا مراجعه کنیم؟
به واحد رسیدگی به شکایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید و یا سایت مجموعه مراجعه و شکایت خود را به صورت حضوری و یا غیر حضوری ثبت نموده و پیگیری می نمائید . 

جهت ارسال اخبار و اطلاعات به وبسایت شبکه بهداشت به کجا مراجعه کنیم؟
به روابط عمومی شبکه اقلید جناب آقای مهدی حسن بیگی مراجعه فرمائید 

در صورت گزیدگی توسط حیوانات و جهت جلوگیری از بیماری هاری به کجا مراجعه کنیم؟
واحد مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت اقلید

جهت تغییر پزشک خانواده به کجا مراجعه کنیم؟
ابتدا به پزشک خانواده فعلی مراجعه و خانوار را از لیست پزشک حذف نموده و بعد از مراجعه به واحد پزشک خانواده شبکه بهداشت ( ستاد گسترش شبکه اقلید ) پزشک خانواده جدید را انتخاب نمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/25
تعداد بازدید:
281
Powered by DorsaPortal