1398/06/10
جذب یک نفر نیروی هوشبری در بیمارستان اقلید

« بسمه تعالی »


آگهی پذیرش نیروی شرکتی – کارشناس هوشبری( 1نفر ) بیمارستان اقلید

شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت تامین یک نفر کارشناس هوشبری از نیازهای بیمارستان اقلید، نیروی مورد نیاز خود را بصورت قرارداد شرکتی از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه یا هر دو به شرح ذیل جذب می نماید .

توجه : این نیروها طرف قرارداد شرکت غیردولتی بوده و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی شیراز ندارند و تعهد استخدامی و یا تداوم انجام کار برای دانشگاه به هیچ عنوان ایجاد نمی نماید .

کلیه کارکنانی که در حال حاضر بصورت قرارداد کار معین یا شرکتی دانشگاه در واحدهای تابعه مشغول بکارند و افرادی که طرح خود را به اتمام نرسانده اند حق شرکت در این آزمون را ندارند .

ثبت نام صرفا از طریق مراجعه به بیمارستان اقلید امکان پذیر می باشد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

ردیف

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت - تعداد

شرایط احراز

توضیحات

1

هوشبر

بیمارستان اقلید یک نفر مرد یا زن

(اولویت مرد )

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته هوشبری

 

1- شرایط عمومی استخدام شرکتی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

3/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

4/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

5/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

6/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

7/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8/1- داشتن سلامت کامل جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند با تشخیص دانشگاه علوم پزشکی

9/1-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم جهت برادران- ( معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد )

10/1 دارا بودن مدرک پایان طرح تا اتمام زمان ثبت نام

2- شرایط اختصاصی استخدام شرکتی

1/2- حداکثر سن: سن داوطلب (با احتساب طرح یا خدمت سربازی) نمی بایست از 30 سال تجاوز نماید

تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل

ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) وبالاتر ، خواهر وبرادر شهید ، همسر و فرزندان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

2/2 افراد لزوما می بایست بومی شهرستان اقلید باشند .

3/2 متقاضیان شرکت کننده محترم متقاضی سهمیه های بند الف می بایست حداقل نمره 70 درصد نمره آخرین نفر قبولی آزمون یا مصاحبه را کسب نمایند .

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 09/06/98تا ساعت 13 مورخ .20/06/98 نسبت به ثبت نام حضوری به بیمارستان اقلید اقدام و رسید دریافت نمایند.

توجه : مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

تاریخ آزمون : روز دوشنبه مورخ 23/06/98 راس ساعت 9 صبح در محل بیمارستان اقلید برگزار می گردد . همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه الزامیست .

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام :

الف) تکمیل برگ درخواست شغل

ب) یک قطعه عکس 4×3 پشت نویسی شده و گواهی اشتغال در بخشهای تخصصی ،مدرک بومی ،مدرک ایثارگری (درصورت ایثارگربودن)

ج) کپی برابر اصل شناسنامه کارت ملی –کارت پایان خدمت ( معافیت بجز پزشکی ) پایان طرح ( معافیت )

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- شیوه برگزاری آزمون

شیوه برگزاری آزمون یا مصاحبه و یا هر دو و مراحل آن بعد از پایان ثبت نام از طریق وب سایت بیمارستان اقلید یا ارسال پیامک اعلام می گردد.

اطلاع رسانی از طریق پیامک یا تلفنی توسط مدیریت بیمارستان اقلید انجام خواهد شد

5-شیوه انتخاب وپذیرش :

1/5 - انتخاب داوطلبین براساس رشته محل و نمرات فضلی بر اساس ضوابط بومی گزینی شهرستان خواهد بود .

2/5- تمامی سهمیه مجوز به داوطلبان بومی شهرستان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می­یابد.

3/5- داوطلب بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای قرارداد شرکتی یکی باشد.(مبنا شناسنامه)

ب) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای قرارداد شرکتی طی کرده باشد.

ج) داوطلب ،پدر یا مادر ،یا همسر وی حداقل چهار(4) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای قرارداد شرکتی را داشته باشند .

د)همسر و فرزندان رسمی وپیمانی دولت ویا نیروهای مسلح (شاغل یا بازنشسته )که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان رشته محل یکی باشد

در صورتی که محل تولد شناسنامه ای داوطلب یا همسر وی با شهر مورد انتخاب شغل یکی باشد ،جهت مدرک بومی فقط کپی صفحه اول کپی شناسنامه ها وصفحه ازدواج کافی است

تبصره1: مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

4/5- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم ، حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

5/5- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

6/5- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی بیمارستان یا (ارسال پیامک از مدیریت بیمارستان اقلید)خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

7/5- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل ودریافت رسید می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

8/5- ثبت نام متقاضی ، هیچ تعهدی برای بیمارستان و دانشگاه ایجاد نمی نمایدو داوطلب می بایست در مصاحبه تخصصی یا آزمون کتبی پذیرفته گردد.

9/5- کلیه داوطلبان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان طرح باشند

10/5 در صورت اعتراض به نتیجه آزمون حداکثر پنج روز پس از اعلام نتایج از طریق وب سایت بیمارستان ، متقاضیان می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیریت پرستاری استان ارائه نمایند . بدیهی است به اعتراضات پس از مهلت مقرر پاسخ داده نخواهد شد .

تعداد بازدید:
199
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal