05 خرداد 1403

نحوه پذیرش 

:پزشک و کارشناس مشاوره تالاسمی و ژنتیک  

- مدارک موردنیاز : معرفی نامه عکس دار از محضر و آزمایشات هر دو زوج      

       زمان ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه 7:30تا14 ، پنج شنبه 7:30 تا 13      

      آدرس: روبروی پارک کودک-لاله، مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر

- آدرس آزمایشگاه دکترصدیق جهت مراجعه و انجام آزمایشات تکمیلی زوجین : شیراز – فلکه قصرالدشت  نبش قم آباد روزهای دوشنبه و چهارشنبه مراجعه شود      

- آدرس متخصصین مشاور هنگام ارجاع زوجین به شیراز      

❖ دکتر نامداری : شنبه و دوشنبه عصر درمانگاه مطهری        

❖ دکترحقیقت : دوشنبه صبح درمانگاه شهید فقیهی        

❖ دکتر بذرافشان :هرروز عصر به جز پنج شنبه ها از ساعت 4 عصر واقع در خیابان مالصدرا ،نبش  کوچه 9        

 

:پذیرش آزمایشگاه و آزمایشگاه مواد مخدر 

- زمان ارائه خدمت : از شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 9:30 

- مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایشات قبل از ازدواج: معرفی نامه دفتر ثبت اسناد و کپی شناسنامه ممهور  به مهر محضر با عکس جدید)جهت انجام آزمایشات بصورت ناشتا مراجعه فرمائید.( 

- مدارک مورد نیاز جهت مراجعه به آزمایشگاه مواد مخدر : معرفی نامه از مراکز یا ارگان ها به همراه یک  قطعه عکس  

- مدارک موردنیاز جهت آزمایشات چکاپ : کارت ملی و کد رهگیری آزمایش تجویز شده توسط پزشک  - دریافت جواب آزمایشات در وب سایت lis/ir.ac.sums.sis://https در تاریخ جواب دهی قابل دسترسی  می باشد . 

 

:واحد طب کار 

جهت انجام آزمایش قندخون ناشتا باشید . 

.2 کارت ملی ، یک قطعه عکس 3*4 ، معرفی نامه از کار فرما ، بیمه سازمان و نهاد مربوطه را باخود به همراه  داشته باشید . 

.3 مراجعه به پذیرش و پرداخت هزینه . 

.4 مراجعه به آزمایشگاه جهت نمونه دهی حداکثر تا ساعت 9:30 

.5 همراه داشتن نوارقلب جهت افراد باالی 35 سال  

.6 مراجعه به واحد طب کار در روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 تا 12 

 

(کارشناس سلامت روان (مشاوره 

- روز های مشاوره :همه روزه در مراکز فقیه اقلیدی(خ معلم) و ولی عصر(روبروی پارک کودک) از ساعت 7:30 تا 14

 

: کارشناس مشاورتغذیه

- روزهای مشاوره : همه روزه در مراکز فقیه اقلیدی(خ معلم) و ولی عصر(روبروی پارک کودک) از ساعت 7:30 تا 14

- مشمولین برنامه حمایت تغذیه :شرایط سنی کودک زیر 54 ماه ، منحنی رشد کودک زیر خط قرمز رشد ) - score z2 )و دهک 7 یا زیر دهک 7 را داراباشند .  

 

: واحد شنوایی سنجی

- مدارک مورد نیاز: همراه داشتن کارت واکسن نوزاد  

- روزهای فعالیت : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 تا 12 

 

 واحد بهداشت محیط 

- زمان ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه 7:30تا14 ، پنج شنبه 7:30 تا 13 

- شکایت های بهداشتی ابتدا در سامانه 190ثبت گردد تا قابل پیگیری توسط کارشناسان محترم بهداشت  محیط باشند . 

 

 واحد مبارزه با بیماری ها 

- زمان ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه 7:30تا14 ، پنج شنبه 7:30 تا 13 

- نوبت های واکسیناسیون هاری )حیوان گزیدگی ( : اولین مراجعه دوز صفر – دومین مراجعه پس از 7 روز از  اولین تزریق واکسن – اگر حیوان زنده باشد نیاز به ادامه واکسیناسیون نمی باشد . اگر حیوان زنده نباشد  یا سرنوشت حیوان نامعلوم باشد تزریق سوم روز 14 و تزریق چهارم روز 21 ادامه می یابد .  o  : 

 

واحد واکسیناسیون:

زمان ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه 7:30تا14 ، پنج شنبه 7:30 تا 13 واکسن هاری در مرکز بهداشت  بقیه واکسن ها در مرکز فقیه اقلیدی( خ معلم) و مرکز ولی عصر(روبروی پارک کودک) البته سربازان فقط روزهای سه شنبه

 

غربالگری متابولیک ارثی نوزادان : 

زمان ارائه خدمت : روزهای شنبه تا چهارشنبه : 7:30 تا 11 و روزهای پنج شنبه 7:30 تا 10 می باشد  - زمان انجام غربالگری : از 72 ساعت پس از تولد تا پایان 5 روزگی ) 3 تا 5 روزگی می باشد

 آدرس: روبروی پارک کودک-لاله، مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر

غربالگری شنوایی نوزادان : 

مان ارائه خدمت : روزهای شنبه ، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه : 8 تا 12 و روزهای پنج شنبه 8 تا 11 می باشد  - زمان انجام غربالگری : از بدو تولد تا 28 روزگی

 آدرس: روبروی پارک کودک-لاله، مرکز خدمات جامع سلامت ولیعصر

واحد مامائی : 

- زمان ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه 7:30تا14 ، پنج شنبه 7:30 تا 13 

- شرایط و زمان مناسب جهت انجام پاپ اسمیر : یک هفته پس از اتمام قائدگی تا یک هفته قبل از زمان  قائدگی بعدی  

- به مدت 2 شب از پماد داخلی استفاده نشده باشد .

- به مدت 2 شب مقاربت انجام نشده باشد .  

-