05 خرداد 1403

آدرس: اقلید - ارجمان - خیابان امام خمینی (ره) - شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید 
کد پستی: ۴۳۸۸۵ - ۷۳۸۱۹
تلفن: ۴۴۵۵۶۱۶۱ - ۰۷۱ 
فکس : ۴۴۵۵۳۰۲۵ - ۰۷۱ 
پست الکترونیک: eghlid_dabir@sums.ac.ir