05 خرداد 1403

حداکثر زمان پاسخگویی به شکایات دو هفته پس از تاریخ ثبت شکایت می باشد
 
نماینده مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات: آقای صادق درویشی
 
 
شماره تلفن شبکه بهداشت و درمان اقلید: ۰۷۱۴۴۵۵۶۱۶۱ 
 
اهداف واحد رسیدگی به شکایات:
 
۱- ارتقای سطح مشتری مداری در سازمان
۲- افزایش میزان رضایت مندی بیماران و کارکنان از سازمان
۳- فعالیت در راستای استقرار برنامه وزارتخانه ای
واحد رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید  :
این واحد در بخش اداری مستقر می باشد و تمامی روزهای هفته بجز ایام تعطیل جوابگوی مراجعین محترم می باشد. چنانچه عزیزان از نحوه خدمت رسانی در هر کدام از واحد های تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید ( کلیه مرکز بهداشتی و درمانی شهرستان ) انتقاد و یا شکایتی داشته باشند آماده دریافت انتقاد و شکایات از ایشان می باشد . قابل ذکر است در صورت مراجعه در روزهای تعطیل می توانید با شماره همراه  مسئول بازرسی :آقای درویشی،  ۰۹۱۷۸۵۱۳۳۲۸ تماس حاصل فرمائید .
مراجعه کننده گرامی در صورت داشتن هرگونه شکایت از خدمات ارائه شده در این مرکزبه طرق ذیل می توانید شکایت خود را مطرح نمایید : 
۱- شکایت خود را در فرم مربوطه ثبت ودر صندوق شکایات مستقر در کلیه مراکز بیندازید.
۲-مراجعه به سایت و تکمیل فرم ثبت الکترونیکی شکایت
3-مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید .
لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
۱-نظرات خود را حتی الامکان کوتاه و روشن بیان نمایید.
۲-چنانچه از فرد خاصی شکایت دارید ، نام و مشخصات وی را ذکر نمایید.
۳- نام و نام خانوادگی و همچنین شماره تماس خود را در برگ شکایت ذکر فرمائید . به درخواست های بدون نام و مشخصات تماس ، پاسخ داده نمی شود .
4-شماره تماس خود را جهت اطلاع از نتیجه نهایی قید نمایید.
 
 
مراجعه کننده گرامی لطفا جهت ثبت الکترونیکی شکایت کلیک فرمائید : فرم الکترونیکی رسیدگی به شکایات
 
 
 
 
 
نحوه پاسخگویی به شکایت
رسیدگی به شکایات تلفنی:
مسئول رسیدگی به شکایات شماره تلفن واحد را در اختیار عموم قرار داده و در فلوچارت اعلام نموده تا در صورت داشتن شکایت با این واحد تماس گرفته شود. مسئول واحد درصورت تماس شاکی ، به صحبتهای وی گوش داده ودر صورت امکان موضوع را پیگیری و رفع می نماید. مسئول واحد درصورتی که قادر به رفع مشکل نبود شماره تلفن فرد شاکی را دریافت می نماید تا پس از پیگیری ، نتیجه را به اطلاع شاکی برساند .
رسیدگی به شکایات حضوری:
پرسنــل واحدهای درمانـــی و پاراکلینیک درصــورت مشاهده ی فرد معترض ، وی را به دفتر رسیدگی به شکایات ارجاع می دهند.شاکی با مراجعه حضوری به این واحد مشکل خود را برای مسئول رسیدگی به شکایت مطرح می کند .مسئول رسیدگی به شکایت پس از شنیدن موضوع شکایت با مسئول واحد مربوطه تماس گرفته و از مسئول آن واحد توضیحات لازم را جویا میشود. و در صورت قانع نشدن شاکی ، برگ دریافت شکایت در اختیار ایشان قرار می گیرد تا بصورت مکتوب شکایت ثبت و پیگیری شود و نتیجه حصول گردد .
رسیدگی به شکایات کتبی:
۱-مسئول رسیدگی به شکایت اگرموفق به رفع شکایت نشد، فرم رسیدگی به شکایت را در اختیار شاکی قرار می دهد
۲- شاکی پس از تکمیل فرم ، آن را به مسئول رسیدگی به شکایت تحویل می دهد و رسید دریافت می نماید
۳-مسئول رسیدگی به شکایت فرم تکمیل شده را برای ریاست شبکه بهداشت و درمان ارسال می نماید
۴- رئیس شبکه بهداشت و درمان  پس از رویت فرم ، شکایت را به واحد مورد شکایت جهت پاسخگویی ارجاع می دهد و پس از ثبت در دبیرخانه توسط نامه رسان به مسئول مربوطه تحویل داده میشود
۵- مسئول واحد مربوطه باید ظرف مدت یک هفته به شکایت ارسالی پاسخ دهد
۶- ریاست شبکه بهداشت و درمان  پس از بازگشت پاسخ شکایت ، آن را به واحد رسیدگی به شکایت ارجاع می دهد
۷-مسئول رسیدگی به شکایت طی تماس تلفنی نتیجه ی اقدامات انجام شده را به اطلاع شاکی می رساند
۸- مسئول رسیدگی به شکایت درصورت اعلام رضایت شاکی ،‌ فرم رسیدگی را بایگانی می نماید
۹- مسئـــول رسیدگی به شکایت در صــورت عدم رضایت شاکی ، ‌وقت ملاقات حضوری با ریاست شبکه بهداشت تعیین می نماید
۱۰- رئیس شبکه بهداشت  پس از ملاقات حضوری با شاکی ، درصورت اعلان رضایت توسط شاکی ،دستور بایگانی می دهد وگرنه به مقامات بالاتر ارجاع می نماید