05 خرداد 1403

خدمات قابل ارائه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید

نام خدمت

گروه هدف

نام محل ارائه خدمت

آدرس

روز و ساعت ارائه خدمت

تعرفه خدمت

شماره های تماس

فرایند ارائه خدمت

فرم و مدارک مورد نیاز

واکسیناسیون

نوزادان -کودکان - دانش آموزان  و سایرگروه های هدف واکسیناسیون

مرکز جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی

 

خ معلم

 

هر روز  از ساعت 7:30 تا 14 به جز پنجشنبه که تا ساعت 13 هستند

رایگان

07144530339

حضوری

کارت واکسن

مرکز جامع سلامت شهری ولی عصر

 

 

 

خ امام-روبروی پارک کودک

هر روز  از ساعت 7:30 تا 14 به جز پنجشنبه که تا ساعت 13 هستند

رایگان

07144528991-44528981-44522031

حضوری

کارت واکسن

خانه های بهداشت روستایی

خانه بهداشت  هر روستا

هر روز  از ساعت 7:30 تا 14 به جز پنجشنبه که تا ساعت 13 هستند

رایگان

 

حضوری

کارت واکسن

سربازان

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر

خ امام-روبروی پارک لاله

سه شنبه ها از ساعت 7:30 تا 14

رایگان

07144528991-44528981-44522031

حضوری

فرم اعزام به خدمت برای سربازان

واکسیناسیون هاری

افرادی که مورد حمله حیوانات قرار گرفته اند

واحد مبارزه با بیماری های واگیر مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

شبانه روزی

رایگان

07144556894

-44556161

 

حضوری

 

مشاوره بیماریهای رفتاری

افراد دارای رفتار پرخطر

واحد مبارزه با بیماری های واگیر مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14

رایگان

07144556894

-44556161

 

حضوری

 

درمان سالک

بیماران سالک

واحد مبارزه با بیماری های واگیر مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14

رایگان

07144556894

-44556161

 

حضوری

 

طب کار

شاغلین بدو استخدام و معاینات دوره ای شاغلین

واحد بهداشت حرفه ای- مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

یک شنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 14- شنوایی سنجی و بینایی سنجی از ساعت 9 تا 12

هزینه دارد

07144556161

 

برای آزمایشات باید ناشتا بود-

یک قطعه عکس جهت تشکیل پرونده و یک قطعه عکس جهت آزمایش عدم اعتیاد در صورت نیاز

غربالگری متابولیک ارثی و تیروئید

نوزادان 3 تا 5 روزه

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر

خ امام-روبروی پارک لاله

همه روزه 8 تا 12 صبح

هزینه دارد

07144528991-44528981-44522031

حضوری

کارت رشد

غربالگری شنوائی

نوزادان

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر

خ امام-روبروی پارک لاله

شنبه، یکشنبه،سه شنبه و پنج شنبه ساعت 8 تا 12

هزینه دارد

07144528991-44528981-44522031

حضوری

گواهی تولد

کودکان

واحد بهداشت حرفه ای- مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

یک شنبه، سه شنبه از ساعت 9 تا 14

هزینه دارد

-44556161

 

 

بزرگسال

واحد بهداشت حرفه ای- مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

یک شنبه، سه شنبه از ساعت 9 تا 14

هزینه دارد

-44556161

 

 

غربالگری تنبلی چشم

کودکان 3 تا 6 سال

بهزیستی

خ حافظ- ساختمان قدیم بهزیستی

بر اساس برنامه بهزیستی

هزینه دارد

44536930

حضوری

کپی شناسنامه

مشاوره ژنتیک

داوطلبین ازدواج

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر-دکتر زارع

خ امام-روبروی پارک لاله

همه روزه 8 تا 14

هزینه دارد

44532121

حضوری

جواب آزمایشات ازدواج

مشاوره شیرمادر

کودک زیر 2 سال

مرکز جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی

 

خ معلم

همه روزه 8 تا 14

رایگان

44530339

حضوری

کارت رشد-اصل شناسنامه پدرو مادر و نوزاد- معرفی نامه پزشک خانواده

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر

خ امام-روبروی پارک لاله

همه روزه 8 تا 14

رایگان

44522229

مرکز جامع سلامت روستایی سده

سده-درمان بستر

همه روزه 8 تا 14

رایگان

44593553

تست تشخیصی بیلی

کودکان زیر 5 سال دچار اختلالات تکامل ارجاع شده از سوی بهورزان و مراقبین سلامت

واحد سلامت خانواده مستقر در مرکز بهداشت

ارجمان-بیمارستان قدیم

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14 با هماهنگی قبلی از طرف مراقب سلامت یا بهورز

رایگان

07144556310

حضوری

فرم کامل شده تکامل رشد ( بهورز یا مراقب سلامت )

کلاس آمادگی زایمان

مادران باردار بعد از 20 هفتگی

مرکز جامع سلامت روستایی سده

سده- درمان بستر

همه روزه 8 تا 14

رایگان

07144556310

فراخوان توسط مراقب سالمت یا بهورز

معرفی نامه پزشک خانواده 

مرکز خدمات جامع سلامت ولی عصر

خ امام-روبروی پارک لاله

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

مرکز جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی

خ معلم

 

همه روزه 8 تا 14

رایگان

 

پیشگیری از سقط جنین خواسته )نفس (

مادرانی که تمایل به سقط عمدی جنین دارند

مرکز نفس(نجات فرزند سقط) مستقر در واحد سلامت خانواده در مرکز بهداشت

 

از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8صبح الی 14

رایگان

07144556310

مراجعه فرد و همچنین شناسایی توسط پزشک،بهورز،ماما و کارکنان بهداشتی

مدارکی الزم نیست