05 خرداد 1403

ساعت کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید و واحد های تابعه

 

ستاد شبکه و مرکز بهداشت: از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 - 15:30(آدرس:ارجمان، بیمارستان قدیم اقلید-07144556161)

 

بیمارستان حضرت ولیعصر_عج) اقلید: شبانه روزی (آدرس: بلوار شهید بهشتی -07144535341)

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی: از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 - 14 پنجشنبه از ساعت 7/30 لغایت 13(آدرس: خ معلم-07144530339)

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر: از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 - 14 پنجشنبه از ساعت 7/30 لغایت 13(آدرس: روبروی پارک کودک-لاله-07144522229)

 

مرکز اورژانس 115: بصورت شبانه روزی( آدرس: مسکن مهر)

 

مراکز خدمات جامع سلامت روستایی سده، دژکرد و حسن آباد: شبانه روزی

 

سایر مراکز بهداشت روستایی : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 - 14 پنجشنبه از ساعت 7/30 لغایت 13 (در مواقع اورژانس، پزشک در دسترس است)

 

پایگاه ها و خانه های بهداشت : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 - 14 پنجشنبه از ساعت 7/30 لغایت 13