05 خرداد 1403

آدرس مراکز تابعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقلید

 

ستاد شبکه و مرکز بهداشت: ارجمان، بیمارستان قدیم اقلید-07144556161

بیمارستان حضرت ولیعصر_عج) اقلید: شبانه روزی (آدرس: بلوار شهید بهشتی -07144535341)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری فقیه اقلیدی: خیابان معلم-07144530339

مرکز خدمات جامع سلامت شهری ولیعصر:خیابان امام- روبروی پارک کودک-لاله-07144522229

مرکز اورژانس 115: مسکن مهر